Hammerite Rozsdagátló Spray

Hammerite Közvetlenül a Rozsdára.
Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Felület Matt
 • Kiadósság 400 ml = 1,5 m2
 • Száradási idő érintés száraz: 1-2 óra
  átfestkező: 15 perc
 • Rétegek 3
Terméktulajdonságok
 • Megerősített fémvédelem
 • Egyszerű használat
 • Kórróziógátló
 • Közvetlenül a rozsdára
 • Gyors száradás

Termék leírás

Cink-foszfát tartalmú, Hammerite Közvetlenül a rozsdára Spray. Gyorsan szárad. Kompatibilis a legtöbb festékfajtával. Felhasználható kültérre, beltérre egyaránt.

Alkalmazás

Használat előtt tárolja a sprayt szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül. Utána minimum 1 percig erős függőleges mozdulatokkal rázza fel a dobozt, amíg a keverőgolyót meghallja és utána még 3 percig rázza függőleges és vízszintes mozdulatokkal. Takarja le a környező területeket a nem kívánt lefújés elkerülése érdekében.
- Vigyen fel vékony, egyenletes rétegeket kb 15-20 cm távolságról, és a megfolyás elkerülése érdekében
folyamatosan mozgassa a sprayt. Ne fújjon sokat egy adott pontra.
- Több vékony réteg felhordása javasolt. A maximális védelem érdekében vigyen fel legalább 3-4 réteget különösen
bonyolult felületeken. két fújás között várjon kb 15 percet.
- Az eltömődések, beszáradás megelőzése érdekében használat után fordítsa meg a dobozt és fújja ki a csőben
maradt felesleget. A sprayt fejjel lefelé fordítva fújja 2 -3 másodpercen kereszül.

Biztonság

Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusos, <2% aromás vegyületek. Szénhidrogének, C6, izoalkánok <5% n-hexán. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik- hő hatására megrepedhet. Bőrirritáló hatású. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Kerülje a por/köd belégzését. A használatot követően a kezet és az érintett testrészt alaposan meg kell mosni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű használata kötelező. BELÉLEGZÉS ESETÉN- Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. a kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Elzárva tartandó. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként- az országos előírásoknak megfelelően.

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes, csiszolással érdesítse meg a sima felületeket. A hőmérséklet legyen +5°C felett A festendő alapfelület hőmérséklte ideálisan 15-21°C közötti legyen, de mindenképpen 5°C felett, és 25°C fok alatt. Távolítsa el a pergő rozsdát és a régi, pattogzó festéket, szappanos vízzel mossa le a felületet. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni.
 • 2. Tárolás
  A maradék Hammerite festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől.
Az adatok lekérése, kérjük, várjon...